5cbdd44495d88.jpg 5d2727b178aa8.png

MAS Krkonoše Zvyšujeme kvalitu života ve venkovských oblastech

MAS je zkratka pro Místní akční skupinu, která je jednou z velkého společenstva 168 MASek České republiky. Místní akční skupina Krkonoše je spolek, který pomáhá zvyšovat kvalitu života ve venkovských oblastech Krkonoš. Místním obyvatelům, městům a zemědělcům nabízí možnost čerpání regionálních dotací a certifikuje regionální značku Krkonoše originální produkt. „Pomáháme vašim nápadům od vzniku, přes jejich financování až po realizaci.

Podporujeme rozvoj podnikání, pečujeme o krajinu, rozvíjíme komunitní život a vzdělávání. Jsme tu pro všechny, kteří na venkově žijí a pracují.“

Aktuality

5. výzva IROP
20. 1. 2020
Dnes byla spuštěna 5. výzva z IROP Infrastruktura pro základní školy na území MAS Krkonoše.
Změna 4. výzvy MAS Krkonoše
19. 12. 2019
Změna Výzvy č. 4 Bezpečnost dopravy a cyklodoprava IROP - prodloužení termínu MAS Krkonoše
Partnerská spolupráce