5cbdd44495d88.jpg 5d2727b178aa8.png

MAS Krkonoše Zvyšujeme kvalitu života ve venkovských oblastech

MAS je zkratka pro Místní akční skupinu, která je jednou z velkého společenstva 168 MASek České republiky. Místní akční skupina Krkonoše je spolek, který pomáhá zvyšovat kvalitu života ve venkovských oblastech Krkonoš. Místním obyvatelům, městům a zemědělcům nabízí možnost čerpání regionálních dotací a certifikuje regionální značku Krkonoše originální produkt. „Pomáháme vašim nápadům od vzniku, přes jejich financování až po realizaci.

Podporujeme rozvoj podnikání, pečujeme o krajinu, rozvíjíme komunitní život a vzdělávání. Jsme tu pro všechny, kteří na venkově žijí a pracují.“

Aktuality

Pozvánka na seminář pro žadatele
4. 11. 2019
MAS Krkonoše, z.s. si Vás dovoluje pozvat na seminář pro žadatele k vyhlášené 4. výzvě MAS Krkonoše
Regionální workshopy 2019
1. 11. 2019
Již 6. ročník regionálních workshopů na téma „Rozvoj obcí a regionů“
Partnerská spolupráce