5cbdd44495d88.jpg 5d2727b178aa8.png

MAS Krkonoše Zvyšujeme kvalitu života ve venkovských oblastech

MAS je zkratka pro Místní akční skupinu, která je jednou z velkého společenstva 112 MASek České republiky. Místní akční skupina Krkonoše je spolek, který pomáhá zvyšovat kvalitu života ve venkovských oblastech Krkonoš. Místním obyvatelům, městům a zemědělcům nabízí možnost čerpání regionálních dotací a certifikuje regionální značku Krkonoše originální produkt. „Pomáháme vašim nápadům od vzniku, přes jejich financování až po realizaci.

Podporujeme rozvoj podnikání, pečujeme o krajinu, rozvíjíme komunitní život a vzdělávání. Jsme tu pro všechny, kteří na venkově žijí a pracují.“

Aktuality

Zveřejnění výsledků 3. kola Programu rozvoje venkova
2. 8. 2019
Seznam vybraných a nevybraných žádostí ke 3. výzvě Programu rozvoje venkova
Pozvánka k zasedání Výběrové komise
23. 7. 2019
Zveme Vás na zasedání Výběrové komise k hodnocení projektů z Programu rozvoje venkova 24.7.2019
Partnerská spolupráce