5cbdd44495d88.jpg 5d2727b178aa8.png

MAS Krkonoše Zvyšujeme kvalitu života ve venkovských oblastech

MAS je zkratka pro Místní akční skupinu, která je jednou z velkého společenstva 168 MASek České republiky. Místní akční skupina Krkonoše je spolek, který pomáhá zvyšovat kvalitu života ve venkovských oblastech Krkonoš. Místním obyvatelům, městům a zemědělcům nabízí možnost čerpání regionálních dotací a certifikuje regionální značku Krkonoše originální produkt. „Pomáháme vašim nápadům od vzniku, přes jejich financování až po realizaci.

Podporujeme rozvoj podnikání, pečujeme o krajinu, rozvíjíme komunitní život a vzdělávání. Jsme tu pro všechny, kteří na venkově žijí a pracují.“

IROP a MMR

Aktuality

Žádost obcím o územní působení v MAS Krkonoše
4. 5. 2020
pro dotační období 2021 – 2027
Kontrola procesu hodnocení a výběru projektů
4. 5. 2020
ve výzvě A/27/03_16_047/CLLD_17_03_011 ze strany MAS Krkonoše
Partnerská spolupráce