5cbdd44495d88.jpg 5d2727b178aa8.png

MAS Krkonoše Zvyšujeme kvalitu života ve venkovských oblastech

MAS je zkratka pro Místní akční skupinu, která je jednou z velkého společenstva 168 MASek České republiky. Místní akční skupina Krkonoše je spolek, který pomáhá zvyšovat kvalitu života ve venkovských oblastech Krkonoš. Místním obyvatelům, městům a zemědělcům nabízí možnost čerpání regionálních dotací a certifikuje regionální značku Krkonoše originální produkt. „Pomáháme vašim nápadům od vzniku, přes jejich financování až po realizaci.

Podporujeme rozvoj podnikání, pečujeme o krajinu, rozvíjíme komunitní život a vzdělávání. Jsme tu pro všechny, kteří na venkově žijí a pracují.“

Aktuality

Roušky s filtrem pro všechny
3. 4. 2020
Naše certifikované švadlenky Jana Albrechtová a dílna Hama z regionální značky Krkonoše originální produkt šijí roušky s kapsou na nanofiltr.
‼Mimořádná výzva‼
2. 4. 2020
K předkládání návrhů projektů v souvislosti s probíhající pandemií viru COVID-19
Partnerská spolupráce